ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟ

Η εταιρία μας ανανέωσε τον εξοπλισμό της με την εγκατάσταση δυναμόμετρου της SportDevice Dyno Systems. Μέσω της δυναμομέτρησης ελέγχεται η μέγιστη απόδοση του οχήματος .
Διατίθεται για :

 1. Μετρήσεις ισχύος.
 2. Μετρήσεις ισχύος
  μετα από πρόγραμμα αναβάθμισης.
 3. Έλεγχο καυσαναλυσης του αυτοκίνητου με μετρητή INNOVATE.
 4. Πιο εξειδικευμένες μετρήσεις όπως :
  • Engine RPM
  • Calculated Load Value
  • Coolant Temperature
  • Fuel System Status
  • Vehicle Speed
  • Short Term Fuel Trim
  • Long Term Fuel Trim
  • Intake Manifold Pressure
  • Timing Advance
  • Intake Air Temperature
  • Air Flow Rate
  • Absolute Throttle Position
  • Oxygen Sensor
  • Fuel System Status
  • Fuel Pressure

Κατά τη διάρκεια της δυναμομέτρησης, η θερμοκρασία στο χώρο του δυναμόμετρου είναι η απαιτούμενη, ώστε να επιτευχθεί η ακρίβεια των μετρήσεων.